Պատմություն

 1. Թվարկել I-IV դարերի հայոց պատմության կարևորագույն իրադարձությունները: Վերջիններիս ընտրությունը հիմնավորել;

301 թ — ին Հայաստանն ընդունեց քրիստոնեությունը և այն համարվեց Հայաստանի պետական կրոնը: Կաթողիկոսի նստավայրը տեղափոխվեց Վաղարշապատ և հաստատվեց Էջմիածին տաճարում: Այդտաճարի անունով էլ հետագայում Վաղարշապատը վերանվանվեց Էջմիածին:

Սկսած առաջին հռոմեա — պարսկական պատերազմից և հետագա հարյուրամյակի ընթացքում Հին Հայաստանը միշտ Հռոմի դաշնակիցն է եղել: Սակայն այդ կապն էլ դարձավ Հայաստանի համար կործանիչ, երբ Հռոմը և Պարսկաստանը խաղաղության դաշինք կնքեցին և որոշեցին, որ պետք չէ պահպանել Հայաստանի անկախությունը: Նրանք բաժանեցին հայկական հողերն իրար մեջ և 428 թվականին հին Հայաստանի պետությունը դադարեց գոյություն ունենալուց:

 1. Սահմանել «Քրիստոնեություն» հասկացությունը և նրան առնչվող 10 հասկացություն;

Քրիստոնեությունը համաշխարհային կրոններից մեկն է, որը հիմնվել է Հիսուս Քրիստոսի, նրա 12 առաքյալների ու 70 աշակերտների կողմից Պաղեստինում: Քրիստոնյա ու քրիստոնեություն տերմինները շրջանառության մեջ է դրել եկեղեցու հայր Իգնատիոս Անտիոքացին 2-րդ դարի կեսերից Անտիոք քաղաքում: Քրիստոնեության դավանաբանության հիմքը Աստվածաշունչն ու Սուրբ Ավանդությունն է, ինչպես նաև՝ Տիեզերական ժողովներում ընդունված որոշումները:

Քրիստոնեությունը բաժանված է երեք մեծ ճյուղերի՝ կաթոլիկություն, ուղղափառություն և բողոքականություն, որոնք էլ իրենց հերթին բաժանված են հազարավոր ճյուղավորումների: Այսօր դժվար է բնորոշել քրիստոնեության դավանաբանությունը, քանի որ բազմաթիվ են հավատքի այն դրույթները, որոնք եթե ընդունելի են մեկ կամ մի քանի եկեղեցիների կողմից, ապա ընդունելի չեն մյուսների կողմից:

Рубрика: 2019-2020 ուստարի, Պատմություն-6 | Оставить комментарий

Մաթեմատիկա

1) Կատարե՛ք գումարում.

ա) 3,820 + 41,705 = 45,525         գ) 8,903 + 152,9 = 161,803        ե) 5,51 + 6,36=11.87

բ) 0,921 + 4,800 =5,721  , դ) 0,0032 + 1119,69 =1119,1733        զ) 0,002 + 0,00017=0,00217

  2) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) x – 0,615 = 0,02,  x= 0,635               գ) 27 = x  – 10,0001,  x=37,0001

բ) x – 18,2 = 124,01  x= 142,21              դ) 654,1 = x – 5037,203   x=5691,303

654,1 = x – 5037,203   

X = 5037,203 + 654,100 = 5691,303

5037,203

  654,100

5691,303

 

 3) Կատարե՛ք գործողությունները.

ա) (6,93 + 1,08) ⋅ 10 + (9,734 + 11,25) ⋅ 100 = 2178,5,

ա)

 1. 6,93 + 1,08 = 8,01
 2. 9,734 + 11,250 = 20,984
 3. 8,01×10 = 80,1
 4. 20,984 x 100 = 2098,4
 5. 80,1 + 2098,4 = 2178,5

բ) (39,63 + 5,7) ⋅ 100 + (3,565 + 15,001) ⋅ 10=4718,33։

39,63+5,7=45.33

45,33×100=4533

3,565+15,001=18,566

18,566×10=185,66

4533+185,66=4718,33

4) Քառակուսու կողմի երկարությունը 3,72 դմ է։ Եթե քառակուսու կողմը մեծացվի 10 անգամ, ինչի՞ հավասար կլինի ստացված քառակուսու պարագիծը։

3,72×10=37,2

37,2×4=148,8

5) Կատարե՛ք գումարում.

ա)(–1,2) + (–3,4)= -4.6      գ) (–0,37) + (–6,23)=-6,6,          ե) (–1,001) + (–2,456)=-3,457,

բ) (–8,75) + (–1,25)=-10, դ) (–4,38) + (–2,04)=-6,42,            զ)   (–18,203) + (–0,411)=-18,614

 

Рубрика: 2019-2020 ուստարի, Մաթեմատիկա-6

Բնագիտություն

1.Ծաղկից առաջանում են պտուղներ և սերմեր:

2.Ի՞նչ դեր ունեն այդ օրգանները բույսի կյանքում: Պտուղները հիմնական գործը սերմերի պահպանումն ու տարածումն է:

3.Ինչո՞ւ են վարսանդը եւ առէջները համարվում բույսի գլխավոր մասեր։ Վարսանդը բույսի իգական օրգանն է, իսկ առէջը՝ արական: Նրանք ապահովում են բուսերի զարգացումն  ու տարածումը:

4.Ի՞նչ պայմաններ են անհրաժեշտ սերմերի ծլման համար: Սերմերը տարածվում են քամու, կենդանիների  և մարդկանց միջոցով: Սերմերի ծլման համար անհրաժեշտ է բարեբեր հող, ջուր և արև:

5.Ինչպե՞ս են պտուղները եւ սերմերն օգտագործվում մարդու կողմից: Պտուղները մարդիկ օգտագործում են սննդի, բժշկության և արդյունաբերության մեջ:

6.Բույսերի ի՞նչ օրգաններ են ներկայացված հետեւյալ նկարում: Ի՞նչ գիտեք դրանց մասին: Նկարում պատկերված են սերմեր, պտուղներ:

 

Рубрика: 2019-2020 ուստարի, Բնագիտություն-6 | Оставить комментарий

Մաթեմատիկա 27.04-30.04

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Կատարե՛ք բազմապատկում.

ա) 65,103 ⋅ 10=651,03,               գ) 7,393 ⋅ 10000=73930,           ե) –59,32 ⋅ 10=-593,2,

բ) 0,329 ⋅ 1000=329,              դ) 0,999 ⋅ 100=99,9,               զ) –0,00018 ⋅ 100=-0,18։

2) Ճի՞շտ է, որ`

ա) 75,30 = 75,3,          գ) 96 = 96,0,               ե) 40,3 = 40,300,

բ) 1,64 = 1,6400,         դ) 10,08 = 10,8,          զ) 17 = 170:

3) Կատարե՛ք բաժանում.

ա) 35,707 ։ 10=3,5707,           դ) 2 ։ 10=0,2,                 է) –300 ։ 10000=-0,03,

բ) 0,98 ։ 100=0,0098,              ե) 673,1 ։ 1000=0,6731,      ը) –0,06 ։ 10=-0,006,

գ) 1,765 ։ 1000=0,001765,          զ) 829 ։ 100=8,29,            թ) 12,25 ։ 100=0,1225։

4) Գործվածքի 1 մետրն արժե 8,5 հազար դրամ: Ի՞նչ կարժենա այդ գործվածքի 10 մետրը:

10×8,5=85

Լրացուցիչ(տանը)

5) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) 14,32 ⋅ x = 143,2 x=0,1         գ) 503 = 50,3 ⋅ x, x=0.1         ե) 80,45 : x = 8,045, x=0,1

բ) 0,4 ⋅ x = 40, x=100                     դ) 2,7 = 270 : x, x=100             զ) 11,03 = 110,3 : x, x=10

6) Գրե՛ք այն թիվը, որը 100 անգամ մեծ է տրված թվից.

ա) 81,2  — 8120,    բ) 0,1 — 10,         գ) 0,002 — 0,2 ,     դ) 125,1 — 12510 ,        ե) 6,29 — 629:

7) Գրե՛ք այն թիվը, որը 100 անգամ փոքր է տրված թվից.

ա) 36,62 — 0,3662 ,       բ) 81,543 — 0,81453 ,          գ) 1,7 -0,017,          դ) 22,44 — 0,2244 ,                ե) 0,003 — 0,00003։

8) 100 կգ կոնֆետի համար վճարել են 72,5 հազար դրամ: Ի՞նչ արժե

այդ կոնֆետի 1 կիլոգրամը:

72,5:100=0,725

Рубрика: 2019-2020 ուստարի, Մաթեմատիկա-6 | Оставить комментарий

Հաշվետվություն 13.04-23.04

Ամեն առավոտ ինչպես յուրաքանչյուր մարդ օրս սկսում եմ արթնանալով և զբաղվելով անձնական հիգիենայով: Որից հետո հետո սկսում եմ մասնակցել օրվա տեսադասերին:

Տեսադասերից հետո որոշ ժամանակ հանգստանում են այնուհետև զբաղվում եմ սպորտով: Կատարում եմ դասերս: Ընտանիքիս հետ խաղում եմ սեղանի տարբեր խաղեր: Դիտում ենք հետաքրքիր ֆիլմեր, քննարկում ենք նրանք:

Рубрика: 2019-2020 ուստարի, Անհատական պլան | 1 комментарий

1.Ի՞նչ է ցողունը: Ինչպիսի՞ ցողուններ գիտեք:

Ցողունը դա խոտաբույսերի վերգետնյա օրգան է, որի վրա բուսնում և աճում են տերևները, ծաղիկները և պտուղները: Լինում են ամուր, ուղաձիգ ճկուն և փայտացած ցողուններ։

2. Ինչո՞ւմ է ցողունի դերը բույսի կյանքում։
Ցողունը, ձևաբանորեն և գործառանապես սննդանյութերի հիմնական օրգանները՝ արմատները և տերևները իրար կապող միակ մասն է բույսում։
3. Ի՞նչ է տերեւը: Ինչի՞ց է կազմված:
Բույսերի մեծ մասի տերևները կազմված են տերևաթիթեղից և կարճ կամ երկար կոթունից, որով ամրանում են ցողունին։ Այդպիսի տերևները կոչվում են կոթունավոր։ Սակայն որոշ բույսերի տերևներ արտահայտված տերևակոթուն չունեն, դրանք նստադիր տերևներ են։

Տերևի կառուցվածք

4. Ինչպիսի՞ տերեւներ գիտեք: Ներկայացրե՛ք օրինակներ:
Տերևաթիթեղները լինում են կլոր, ձվաձև, նշտարաձև, եռանկյունաձև և այլն։
Օրինակ՝ Կաղնու տերևներ, կեչու տերեևներ
5.Ի՞նչ է պատկերված:Պատմիր դրանց մասին:
Նկարում պատկերված է լիցքավորված ամպ։Ամպի վերեևի հատվածում նկարված է +կողմը, իսկ ներքևի հատվածում — կողմը։

Image.jpeg
Image.jpeg

Նկարներում պատկերված են հյուսվածքներ։

Рубрика: 2019-2020 ուստարի, Բնագիտություն-6 | Оставить комментарий

Մաթեմատիկա 20.04-25.04

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Տրված կոտորակներից որո՞նք են տասնորդական.

10, 1/10, 5 7/100, -23/1000, 7/10000։

2) Կոտորակը ներկայացրե՛ք բնական թվերով բազմապատկված

կարգային միավորների և համակարգային տասնորդական կոտորակների գումարի տեսքով.

930/100 = (9×100 +3×10 +0x1)/100
46723/10000=(4×10000+6×1000+7×100+2×10+3×1)/10000
83018/1000=(8×10000+3×1000+0x100+1×10+8×1)/1000
307/10=(100×3+0x10+7×1)/10
6421/10=(6×1000+4×100+2×10+1×1)/10
3245/100=(3×1000+2×100+4×10+5×1)/100
1074003/100000=1×1000000+0x100000+7×10000+4×1000+0x100+0x10+3×1)/100000
56251/1000=5×10000+6×1000+2×100+5×10+1×1)/1000

3) Տասնորդական կոտորակից անջատե՛ք նրա ամբողջ մասը.
27/10=2,7
3/10=0,3
639/10=63,9
865/100=8,65
17384/100=173,84
69933/1000=69,933
11876/100=118,76
939/10000=0,0939

4) Գրե՛ք տվյալ կոտորակին հավասար տասնորդական կոտորակ.

½ = 5/10
4/5=8/10
-9/25=-36/100
-17/4=-425/100
-29/20=-145/100
201/200=1005/1000
-303/250=1 212/1000

Լրացուցիչ(տանը)
5) Արտահայտությունը գրե՛ք տասնորդական կոտորակի տեսքով.

3×10+6×1/10=30 +6/10=300/10+6/10=306/10=30,6

8×1/10+7×1/100=8/10+7/100=80+7/100=87/100=0,87

10+1/100=1001/100=10,01

5×100+4×10+2×1/10=500+40+2/10=5400/10+2/10=5402/10=540,2

100+10+1/10+1/100=110+1/10+1/100=11000/100+10/100+1/100=11011/100=110,11

6×1/10+9×1/100+7×1/1000=6/10+9/100+7/1000=600+90+7/1000=697/1000=0.697

6) Առանձնացրե՛ք տասնորդական կոտորակի կոտորակային մասը.
ա)5 3/10, բ)6 7/10, գ)12 1/10, դ)2 34/100, ե)65 57/100, զ)81 132/1000, է)765 41/100, ը)1236 6/10

7) Հետևյալ թվերից որո՞նք են հավասար որևէ տասնորդական կոտորակի.
-9/20, 21/5, 41/25, -63/4:

8) Արտահայտե՛ք մետրերով և գրի՛ առեք տասնորդական կոտորակի տեսքով.
ա) 3 մ 20 սմ =320/100մ=32/10մ=3.2
բ) 1 մ 5 դմ=150/100մ=15/10մ=1.5մ
գ) 25 մ 8 դմ 3 սմ=2583/100մ=25.83մ
դ) 18 մ 1 դմ 6 սմ 2 մմ=18162/1000մ=18,162մ
ե) 79 մ 4 սմ 1 մմ=79041/1000մ=79,041մ
զ) 8 դմ 7 սմ 5 մմ=875/1000=0.875մ

Рубрика: 2019-2020 ուստարի, Մաթեմատիկա-6 | Оставить комментарий

English 20-24

1.He can not play football very well,

2.but he can not play rugby: he’s not good at rugby.

3.This cake is delicious: you can    cook very well!

4.Mum, Can I go out tonight?

5.No, you can not

6.I’m sure you can do this exercise alone: it’s very easy!

7.This is too difficult! I can do it.

8. Can  your uncle speak Chinese?

9.Yes, he can .

10. My uncle is trilingual. He can not speak French, English and Chinese.

11.I can not carry this bag: it’s too heavy for me.

12. Sorry, but I can not. hear you: there’s too much noise!

Рубрика: 2019-2020 ուստարի, Անգլերեն-6 | Оставить комментарий

Երազելու կարևորության մասին

Երազել սիրում են բոլորը՝ թե մեծերը և թե փոքրերը: Երազելով մարդիկ հայտնվում են այնտեղ, որտեղ այդ պահին ցանկանում են: հանդիպում են իրենց ուզած մարդու հետ:

Երազանքները լինում են միշտ գեղեցիկ ու գունագեղ:

Յուրաքանչյուր մարդու երազանք ցույց է տալիս տվյալ մարդու մտքի թռիչքը:

Երազելը շատ կարևոր է ու երազանքներին հասնելու ճանապարհից մեկն է:

 

Рубрика: 2019-2020 ուստարի, Մայրենի 6 | Оставить комментарий

Մաթեմատիկա 20.04-24.04

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Դիրքային գրառումով գրե՛ք տասնորդական կոտորակը.
372/10=37,2
813/100=8 ,13
13/1000=0, 013
3/100=0,03
4567/10=456,7
932/1000=0,932
129/100=1,29
513/10000=0,0513

2) Տասնորդական կոտորակը գրե՛ք սովորական կոտորակի տեսքով.

ա) 3,87=387/100,          գ) 137,56=13756/100, ե) 1,001=1001/1000,          է) 3,5978=35978/1000,

բ) 16,99=1699/100,         դ) 0,003=3/1000,   զ) 37,1=371/10, ը) 74,0938=740938/10000։

3) Կարդացե՛ք կոտորակը.

0,385 Զրո աամբողջ երեք հարյուր ութսունհինգ հազարերորդական,
894,1503 ութ հարյուր ինիսունչորս ամբողջ հազար հինգ հարյուր երեք տասհազարերորդական ,
–0,00301 մինուս զրո ամբողջ երեք հարյուր մեկ հարյուրհազարերորդական ,
–100,01 մինուս հարյուր ամբողջ մեկ հարյուրերորդական,
113,07 հարյուր տասներեք ամբողջ յոթ հարյուրերորդական,,
դ) 12,1 տասներկու ամբողջ մեկ տասնորդական,
10,001տասն ամբողջ մեկ հազարերորդական ,
ը) 5,137 հինգ ամբողջ հարյուր երեսունյոթ հազարերորդական։

Լրացուցիչ(տանը)

4) Գրելով տասնորդական կոտորակը դիրքային գրառումով՝ գտե՛ք նրա ամբողջ մասը.
91/10=9,1
2/100=0,02
3214/100=32,14
5677/10=567,7

5) Գրելով տասնորդական կոտորակը դիրքային գրառումով՝ գտե՛ք նրա կոտորակային մասը.
83/100=0,83
2675/10=267,5
998/1000=0,998
65782/100=657,82:

6) Ի՞նչ թվանշան է գրված 364,50791 կոտորակի`

ա) հարյուրյակների կարգում `3

բ) տասնորդականների կարգում` 9

գ) տասհազարերորդականների կարգում` 5

դ) տասնյակների կարգում` 6։

7) Թվանշաններով գրե՛ք կոտորակը.

ա) զրո ամբողջ մեկ հարյուրերորդական, 0,01

բ) յոթ ամբողջ քսանհինգ հազարերորդական, 7,025

գ) երեսուներկու ամբողջ տասնութ տասհազարերորդական, 32,0018

դ) զրո ամբողջ երկու հարյուր երեսունյոթ հազարերորդական, 0,237

Рубрика: 2019-2020 ուստարի, Մաթեմատիկա-6 | Оставить комментарий

Սարյանական ընթերցումներ

Рубрика: 2019-2020 ուստարի, Մայրենի 6 | Оставить комментарий

Հաշվետվություն 6-10

Ամեն առավոտ ինչպես յուրաքանչյուր մարդ օրս սկսում եմ արթնանալով և զբաղվելով անձնական հիգիենայով: Որից հետո հետո սկսում եմ մասնակցել օրվա տեսադասերին:

Տեսադասերից հետո որոշ ժամանակ հանգստանում են այնուհետև զբաղվում եմ սպորտով: Կատարում եմ դասերս: Ընտանիքիս հետ խաղում եմ սեղանի տարբեր խաղեր: դիտում ենք հետաքրքիր ֆիլմեր, քննարկում ենք նրանք:

 

Рубрика: 2019-2020 ուստարի, Անհատական պլան | Оставить комментарий

Homework

EXAMPLE:

  your books. (to open)

Open your books

 1. Go to upstairs. (to go)
 2. Don’t swim in this lake. (not/to swim)
 3. Do your homework. (to do)
 4. Don’t play football in the yard. (not/to play)
 5. Brush your teeth. (to brush)
 6. Don’t talk during the lesson. (not/to talk)
 7. Don’t feed the animals in the zoo. (not/to feed)
 8.  Ridethe instructions. (to read)
 9. Don’t te for school. (not/to be)
 10.  Switch of your mobiles. (to switch off)

Fill in the correct form of the words in brackets (comparative or superlative).

 1. My house is  bigger  than yours.
 2. This flower is is more beautiful  than that one.
 3. This is the the most interesting  book I have ever read.
 4. Non-smokers usually live longer  than smokers.
 5. Which is the the most dangerous  animal in the world?
 6. A holiday by the sea is is better  than a holiday in the mountains.
 7. It is strange but often a coke isis more expensive  than a beer.
 8. Who is the  the richest  woman on earth?
 9. The weather this summer is even worse  than last summer.
 10. He was the cleverest  thief of all.
COMPARATIVE – SUPERLATIVE
 • A rock is heavier than a leaf. ( heavy)
 • Our house is bigger than yours. ( big)
 • The princess is more beautiful than the witch. ( beautiful)
 • Tom is a better student than Mary. ( good)
 • Bicycles are safer than motorbikes. ( safe)
 • July is hotter than January. ( hot)
 • A lion is more dangerous than a cat. ( dangerous)
 • Helen ishappier than Mary. ( happy)
Fill in the gaps with the superlative form of the adjectives given.
1. It is thelargest shop in town. (large)
2. Monday is the worst day of the week. (bad)
3. Ben was the noisiest person in his family. (noisy)
4. Sam is themost popular in the class. (popular)
5. Which is the most difficult subject at school? (difficult)
6. Jim is the best player in the football team. (good)
7. Elephants are the heaviest animals. (heavy)
8. Let’s pick the biggest apple of the tree. (big)
9. Mary is the thinest girl in the class. (thin)
10. That is the most comfortable sofa in our house. (comfortable)
Fill in the gaps with the comparative or the superlative form of the adjectives given.
1. This armchair is more comfortable than the old one. (comfortable)
2. Trains are slower than aeroplanes. (slow)
3. I bought the most expensive souvenir I could afford. (expensive)
4. In this classroom there are more girls than boys. (many)
5. Ann is the youngest child in the family. (young)
6. That TV set is the cheapest of all. (cheap)
7. You are  safer here than there. (safe)
8. Fifi is prettier than Kate. (pretty)
9. This is the most exeiting film i have ever seen. (exciting)
10. Tim is  more talented than Peter. (talented)

 

Рубрика: 2019-2020 ուստարի, Անգլերեն-6 | Оставить комментарий

Հաշվետվություն 30.03-03.04

Рубрика: 2019-2020 ուստարի, Անհատական պլան | Оставить комментарий

Մաթեմատիկա

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) x – 832 = 174, 

x= 1006

բ) 1405 – x = 108, 

x=1297

գ) x + 818 = 896,

x=78

դ) x – 303 = 27, 

x=330

ե) 84 + x = 124,

x=40 

զ) 2003 + x = 4561։

x=2558

2) Հավասարման արմա՞տն է արդյոք 3 թիվը.

ա) x – 3 = 0, x=3 

բ) x – 5 = 0, 

գ) 7 – x = 0,

դ) 3 – x = 0,  x=3

ե) 2 ⋅ x = 6 x=3

զ) x = 6 – x, x=3

 

3(X + 4) = 27

X + 4  = 27/3

X= 9 — 4 = 5

3) Կազմե՛ք հավասարում և լուծե՛ք այն.

ա) x թվին գումարել են 4 և ստացել են 19:

x+4=19

x=15

բ) x թվից հանել են 10 և ստացել են 7:

x-10=7

x=17

գ) 35-ից հանել են x թիվը և ստացել են 5:

35-x=5

x=30

դ) 11-ին գումարել են x թիվը և ստացել են 25:

11+x=25

x=14

4) Բավարարո՞ւմ է արդյոք 2 թիվը տրված անհավասարմանը.

ա) x < 3, 

բ) x > 4, — 

գ) 5x > 0,

դ) 2x < 3- :

Լրացուցիչ(տանը)

5) Լուծե՛ք հավասարումը.

7777777777777777

ա) 11/8-3/4=5/8
բ) 3/4-1/2=5/6
գ) 3/10+11/10=4/5
դ) 1 2/3+48/9=4 7/9
ե) 4/3+10 2/911 5/9
զ) 5 7/8-x=4 13/16

6) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) 2 ⋅ (0 + 3) = 6 – 0
2x + 6  = 6 — x
2x + x = 6 — 6
3x = 0
X = 0
բ) 7 ⋅ (3 – 3) + 4 ⋅ (0 + 2) = 8
գ) 3 ⋅ (4 – x) = 2x +
12 — 3x = 2x + 1
-3x — 2x = 1 — 12
-5x = -11
X = -11/-5 =11/5
դ) 5 ⋅ (x – 9) + 6 ⋅ (2 – x) = 1

7) Գտե՛ք անհավասարման լուծումը.

ա) 2 < 4 < 8,
բ) 0 < 9 < 10,
գ) –7 < 2 < 12,
դ) –2 < 1 < 3

Рубрика: 2019-2020 ուստարի, Մաթեմատիկա-6 | Оставить комментарий